Software Developer

6 februari, 2024
Vill du vara med och utveckla framtidens infrastruktur kopplat till el- och fibernät i en framåtlutad och snabbrörlig organisation? Missa då inte möjligheten att ta del av uppdraget att göra infrastrukturen smartare - bit för bit!

Om uppdraget

Bitvis utvecklar tjänsten Power Flow för att skapa ett intelligent elsystem. Med intelligent elsystem menas ett elsystem där såväl produktion som konsumtion kan regleras i realtid för att skydda elnätet från avbrott och skador.

För att åstadkomma detta utvecklar Bitvis Power App, som distribueras via Appstore och Google Play och som energibolagens kunder använder i sina hem för att få hjälp med automatiserad optimering av energiförbrukningen. Power Flow styr till exempel elbilsladdning och värmesystem för att minimera konsumentens kostnad och öka elnätets stabilitet.

Bitvis utvecklar även Power Hub, en liten hårdvara, som kopplas in i konsumentens elmätare och där appen används för att aktivera elmätaravläsning i realtid. Med app och hub får konsumenten dels sin realtidsförbrukning visualiserad, dels funktioner såsom lastbalansering och effekttariffsreglering.

Med en nöjd konsument kopplar Bitvis samman alla förbrukare i hemmen och möjliggör för energibolaget att styra alla inkopplade förbrukare kollektivt. Här skapas intelligensen i elsystemet. Med egna regleralgoritmer kan nu energibolagen och Svenska Kraftnät stabilisera elnätet genom att aktivera upp och nedreglering av alla konsumenter anslutna till Power Flow. Detta skapar inte bara ett stabilare elsystem utan även en lägre elkostnad för konsumenten.

Arbetsuppgifter 

Vi söker dig som har några års erfarenhet av frontend-utveckling i React. Du kommer att arbeta i ett av våra feature teams med front/backend-utvecklare samt dagligen samarbeta med våra UX-designers för att utveckla nya funktioner för våra native mobilappar och webbappar.

Dina arbetsuppgifter inkluderar:

 • Samarbeta med backend-utvecklare för att definiera tydliga krav för appens API-gränssnitt och säkerställa sömlös kommunikation mellan komponenter
 • Implementera nya funktioner i vår mobilapp (React Native) och vår webbapp (React)
 • Designa effektiva och återanvändbara frontend-system som driver våra mobil och webbappar
 • Samarbeta med våra produktdesigners och data scientists för att utveckla engagerande användarfunktioner
 • Anpassa appen för våra befintliga och nya kunder
 • Testa appen
 • Identifiera och lösa prestanda- och skalbarhetsproblem
 • Delta i distributionen av nya versioner av appen till våra kunder

Dina kvalifikationer:

 • Några års arbetslivserfarenhet med React
 • Erfarenhet av JavaScript och Typescript
 • Passion för att omvandla UI-mockups till fungerande komponenter
 • Erfarenhet inom testning, staging och distribution av Android- och iOS-appar
 • Kandidat-/masterexamen inom datavetenskap eller relaterat, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
 • Minst 2 års erfarenhet av ovan nämnda uppgifter

Om företaget 

Bitvis är en teknikorienterad scale-up med en fast övertygelse om att bra teknik och användarupplevelse ger fantastiska synnergier. Bitvis är en del av Vinnergi-koncernen och backas upp av den finansiellt starka ägaren Sobro, med ett långsiktigt engagemang för vårt uppdrag: Att göra infrastrukturen smartare – bit för bit.

 Bitvis har ett uppdrag att förändra två av de viktigaste infrastrukturerna i Sverige: fibernät och elnät – båda riktade mot samma tekniska plattform.

Tillsammans kommer Bitvis skapa en pålitlig automation för att säkerställa att konsumenterna kan minska sin strömförbrukning och att strömleverantörer kan optimera sin leverans baserat på djupa förbrukningsinsikter så att de kan minska behovet at omfattande återvinningsreserver men ändå hålla balansen i elnätet.

Övrig information

Urval och intervjuer kommer att ske löpande men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så tveka inte att ansöka redan idag.

Bitvis har i denna rekrytering valt att samarbeta med Tech Talents. Frågor och ansökningar besvaras och behandlas av ansvarig rekryterare Linus Fernow, linus.fernow@techtalents.se

Företag: Bitvis

Plats: Linköping

Sista ansökningsdatum: 2024-02-29

Kontaktperson: Linus Fernow
linus.fernow@techtalents.se
0733-771350