Göteborg

Tech Talents Göteborg finner ni på Lindholmen och Göteborgskontoret etablerades i slutet av 2019.

Mattias Olsen

Head of Relations Göteborg

Soheil Subhi

Consultant Manager & Tech Recruiter

Caroline Gärde

Head of Tech Talents Göteborg