Vi hjälper ingenjörer inom tech att hitta sitt drömjobb

 

Vår vision

Vi arbetar med att hitta rätt individer till tekniska organisationer. Den matchningen och att vara experter på den är ett stort värde för individ och kund. Men vi ser inte matchningen som det avtryck vi lämnar. Vi ser det som det våra kunder arbetar för att uppnå är det avtrycket vi som företag bidrar till. När vi hittar rätt person med rätt teknisk kompetens till våra kunder så kommer personen att vara delaktig i innovation och utveckling av företagets produkt/tjänst. Det är precis det vår vision handlar om, Tech Talents – Vi bidrar till innovationer som gör skillnad! 

Vad vi tror på

Ansatsen till Tech Talents är En god teknisk utbildning ska löna sig och detta är något som genomsyrar hela företaget. Tech Talents är en plats där du som ingenjör tidigt in i din karriär får de villkor du förtjänar på arbetsmarknaden. Hos oss får du som ingenjör ett bra erbjudande gällande lön och förmåner med en trygg anställningsform. Hos oss är man själv med och väljer sitt första uppdrag varav man som ingenjör själv styr vad man jobbar med. Vi skiljer oss från mer traditionella konsulthus, där du som ingenjör oftast inte har ett uppdrag klart när du skriver på ett anställningskontrakt. Vi tror på att en ingenjör på dagens arbetsmarknad inte behöver söka jobb. Därav ser vi på Tech Talents till att ta jobben direkt till ingenjörerna!

Vi bidrar till innovationer

Som effektivt hjälper till att öka produktionen av mat i världen.

Som ger oss ett säkrare samhälle.

Som gör det möjligt med säkra och autonoma fordon.

Som effektiviserar och gör sjukvården säkrare.

Som gör det möjligt med säker kommunikation.

I den energiomställning som sker i samhället.

Vår historia

2018 – idén om Tech Talents föds

Året var 2018. Techföretagen växer så det knakar och suget efter kvalificerad personal var mycket stor. Med den stora efterfrågan kom också utmaningar. Företagen hade svårare att hitta rätt kandidat till sina tjänster och det traditionella sättet att se på rekrytering där kandidaten ska hitta utannonserad tjänst blev en alltmer ineffektiv väg att använda sig av.

Det var här idén till Tech Talents föddes av grundarna Andreas Gremar och Mikael Kron. Målsättningen var att skapa ett konsult och rekryteringsföretag som tog jobben direkt till ingenjörerna och samtidigt hade fokus på bra villkor för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Viktigt för oss var att man som ingenjör är med och bestämmer vilket uppdrag man vill ha. Trivs man så skulle alltid möjligheten finnas att få permanent anställning hos uppdragsgivaren. Något som skiljer sig från mer klassiska konsulthus.

2019 – Tech Talents grundas

I januari 2019 bildas bolaget och Tech Talents är grundat! Etableringen sker i Linköping med första kontor i Mjärdevi. Senare under samma år flyttar kontoret till Sankt Larsgatan 3 där vi sitter än i dag. Hösten 2019 etableras också Tech Talents andra kontor i Göteborg.

2021 – Kontor i Malmö etableras

Under 2021 är det dags att slå upp portarna för det tredje kontoret, nu i Malmö!

2023 – Kontor i Jönköping etableras

2024 – 5 år & Ny vision

I Januari 2024 firade Tech Talents 5 år och i samband med det lanseras också ny vision – Vi bidrar till innovationer som gör skillnad! Mantrat från start var att En god teknisk utbildning ska löna sig vilket blev Tech Talents första vision. Det är än idag en viktig hörnsten och genomsyrar hela företaget och erbjudandet till våra kandidater. Tech Talents är och ska vara den plats för ingenjör där de får de villkor som de förtjänar på arbetsmarknaden.

TECH Agency

Som TECH Agency arbetar vi proaktivt mot våra kandidater och kunder. Vårt arbetssätt kan sammanfattas väldigt enkelt; baserat på vår långa erfarenhet och breda kontaktnät tar vi efter kandidatens önskemål fram förslag på tjänster och företag.

Våra rekryterare söker varje dag kontakt med nya, potentiella kompetenser där vi går igenom vad personen ser som nästa steg karriärmässigt. Detta vänder vi sedan mot vårt nätverk för att hitta en bra matchning.

Våra styrkor är vår erfarenhet och kunskap kring attraktiva teknikbolag på lokal ort med tillhörande nätverk/relation in mot tekniska chefer. Och med en djup förståelse för konsult- och rekryteringsmarknaden kan vi guida våra kandidater till rätt position

Ett urval av våra kunder

Redo att bli en av oss?

Vill du vara med och bidra till innovationer som gör skillnad? Vi rekryterar talanger till några av marknadens mest attraktiva produktbolag inom Teknik. Vi har uppdragen hos både små och stora bolag som utvecklar spännande teknik i flera olika branscher. 

Dela ditt namn, e-post och registrera ditt CV så hör vi av oss när vi hittat en matchning.