Välkommen till Tech Talents!

Ansatsen till Tech Talents är En god teknisk utbildning ska löna sig och detta är något som genomsyrar hela företaget. Tech Talents är en plats där du som ingenjör tidigt in i din karriär får de villkor du förtjänar på arbetsmarknaden.

 Vi hjälper ingenjörer inom tech att hitta sitt drömjobb

Hos oss får du som ingenjör ett bra erbjudande gällande lön och förmåner med en trygg anställningsform. Hos oss är man själv med och väljer sitt första uppdrag varav man som ingenjör själv styr vad man jobbar med. 

Vi skiljer oss från mer traditionella konsulthus, där du som ingenjör oftast inte har ett uppdrag klart när du skriver på ett anställningskontrakt. Vi tror på att en ingenjör på dagens arbetsmarknad inte behöver söka jobb. Därav ser vi på Tech Talents till att ta jobben direkt till ingenjörerna!

Historia

Året var 2018. Techföretagen växer så det knakar och suget efter kvalificerad personal var mycket stor. Med den stora efterfrågan kom också utmaningar.
Företagen hade svårare att hitta rätt kandidat till sina tjänster och det traditionella sättet att se på rekrytering där kandidaten ska hitta utannonserad tjänst blev en alltmer ineffektiv väg att använda sig av.

Det var här visionen till Tech Talents föddes av grundarna Andreas Gremar och Mikael Kron. Målsättningen var att skapa ett konsult och rekryteringsföretag som tog jobben direkt till ingenjörerna och samtidigt hade fokus på bra villkor för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Viktigt för oss var att man som ingenjör är med och bestämmer vilket uppdrag man vill ha. Trivs man så skulle alltid möjligheten finnas att få permanent anställning hos uppdragsgivaren. Något som skiljer sig från mer klassiska konsulthus.

TECH Agency

Som TECH Agency arbetar vi proaktivt mot våra kandidater och kunder. Vårt arbetssätt kan sammanfattas väldigt enkelt; baserat på vår långa erfarenhet och breda kontaktnät tar vi efter kandidatens önskemål fram förslag på tjänster och företag.

Våra rekryterare söker varje dag kontakt med nya, potentiella kompetenser där vi går igenom vad personen ser som nästa steg karriärmässigt. Detta vänder vi sedan mot vårt nätverk för att hitta en bra matchning.

Våra styrkor är vår erfarenhet och kunskap kring attraktiva teknikbolag på lokal ort med tillhörande nätverk/relation in mot tekniska chefer. Och med en djup förståelse för konsult- och rekryteringsmarknaden kan vi guida våra kandidater till rätt position.

Bli en del av Tech Talents

Vi rekryterar idag talanger till några av marknadens mest attraktiva produktbolag inom Tech. Vår kundstock inkluderar både små och stora bolag med spännande teknik i flertalet olika branscher. Våra konsulter är ofta en mycket viktig del av kundernas tillväxtresa där kunskaper krävs för teknik i framkant och där konsulten ska utvecklas tillsammans med bolaget. Genom att arbeta nära varandra i dimensionerna konsult, kund och kandidat skapar vi en förståelse för varandra och de behov som finns. Genom att vi arbetar tillsammans och med en lyhördhet kopplat till detta ger det oss förutsättningarna för att kunna utvecklas som team, individ och som företag.

Tech Talents resa har bara börjat och vi vill växa tillsammans med våra konsulter och kunder. Det finns stora ambitioner att utveckla företaget inom nya affärsområden och affärsmodeller. Vi strävar alltid efter att vara lyhörda för vad kund och kandidat vill ha och vi är under ständig utveckling där vi utvecklar Tech Talents. Ambitionen är inte, och kommer inte att vara att bli störst på marknaden. Vi gör mycket hellre saker i mindre skala men att vi gör det riktigt bra. Och fortsätter att ha en närhet till både kandidater, konsulter och kunder.  

Några av våra kunder