Om Tech Talents

Ansatsen till Tech Talents är En god teknisk utbildning ska löna sig och detta är något som genomsyrar hela företaget. Tech Talents är en plats där du som ingenjör tidigt in i din karriär får de villkor du förtjänar på arbetsmarknaden. Vi är ett rekryteringsföretag där du antingen startar som konsult alternativt tar anställning hos uppdragsgivaren direkt. Hos oss är du alltid med och väljer ditt uppdrag då ambitionen från början är att du ska ta anställning hos företaget.
Tech Talents grundades av vännerna Andreas Gremar och Mikael Kron. Tillsammans har de över 22 års erfarenhet från bemanningsbranschen i att skapa utbildningsrelaterade jobb för akademiker som är tidigt in i sina karriärer. Utifrån denna erfarenhet skapades en drivkraft att bygga ett företag där kvalitet och anställningsvillkor sätts i första rummet. Tech Talents har ingen ambition att bli störst på marknaden. Vi fokuserar på att göra det vi tror på väldigt bra, och vill utmana i den traditionella bilden över konsult och rekryteringsbranschen.
Tech Talents är ett dotterbolag till Vinnergi och har Sobro som majoritetsägare.

T.E.C.H.

TOGETHER

Vi tror på att arbeta tillsammans för att nå ett bra resultat.

Genom att arbeta nära varandra i dimensionerna konsult, kund och kandidat skapar vi en förståelse för varandra och de behov som finns. Genom att vi arbetar tillsammans och med en lyhördhet kopplat till detta ger det oss förutsättningarna för att kunna utvecklas som team, individ och som företag.

En utveckling vi vill ska generera värde för konsult, kund och kandidat.

EXPERIENCE

Av erfarenhet kommer know-how och genom know-how kan vi skapa värde.

Vi tror på att genom den erfarenhet vi besitter i vår kontakt med kunder samt ingenjörer tidigt i sin karriär så skapar vi en trovärdighet. Vi har en förståelse för både kunder, konsulters och kandidaters utmaningar vilket gör att vi skapar bra lösningar.

När man samarbetar med oss kan man försäkra sig om professionalism och att vi vågar att utmana i traditionella vägar att se på konsult och rekryteringsmarknaden.

Vår kunskap om attraktiva företag på varje lokal marknad är stor vilket gör att våra kandidater har ett bra bollplank när det kommer till sitt första eller nästa steg i deras karriär.

För vår kund innebär det att de tryggt kan känna att vi representerar deras företags varumärke på marknaden. Erfarenhet och trovärdighet är viktigt för oss.

CHALLENGE

Vi tror på att utmana.

Vi inser att ordet utmana för oss inte behöver betyda att det är banbrytande utan att vi vågar se bästa lösningen för aktuell situation.

Det kan röra sig om ett upplägg i en rekryteringsprocess till att skräddarsy ett utbildningsprogram för en individ. I

bland är det behov av att skruva på det lilla och ibland behövs större åtgärder. Vi är bekväma i att vi kan nå resultat på olika sätt och genom detta samtidigt få en hög kund- samt konsultnöjdhet.

Vi vågar fatta beslut.

HAPPY

Vi väljer att ha kul på jobbet och prioriterar därför aktiviteter som gör att vi har roligt.

Vi tror på att bygga en arbetsplats som kommer med en stor portion frihet där mycket ansvar ligger på individen att ge både sig själv samt sina kollegor förutsättningar att må bra, trivas och prestera.

Glädje och motivation är viktigt för oss och något vi tillsammans ser till att stimulera genom att vara involverade och engagerade.

Vi förstår vikten av att lyfta upp våra framgångssagor lika mycket som att bjuda på våra misstag.

Hos oss skapar vi miljön som är trivsam att jobba i med stort svängrum för kreativt tänkande kopplat till att nå ett resultat.