Vår kultur

TECH är mer än bara expertområdet vi verkar inom, det är hela vår kultur. På Tech Talents är medarbetaren vår viktigaste tillgång som alltid sätts i första rummet.

För oss betyder TECH, Together, Experience, Challenge och Happy

Together

Vi tror på att arbeta tillsammans för att nå ett bra resultat.

Genom att arbeta nära varandra i dimensionerna konsult, kund och kandidat skapar vi en förståelse för varandra och de behov som finns. Genom att vi arbetar tillsammans och med en lyhördhet kopplat till detta ger det oss förutsättningarna för att kunna utvecklas som team, individ och företag. En utveckling som vi vill ska generera värde för konsult, kund och kandidat.

Experience

Av erfarenhet kommer know-how och genom know-how skapar vi värde.

Vi tror på att genom den erfarenhet vi besitter i vår kontakt med kunder samt ingenjörer tidigt i sin karriär så skapar vi en trovärdighet. Vi har en förståelse för både kunders, konsulters och kandidaters utmaningar vilket gör att vi skapar bra lösningar.

Challenge

Att utmana sig själv är avgörande för personlig tillväxt och utveckling.

Vi inser att ordet utmana för oss inte behöver betyda att det är banbrytande utan att vi vågar se bästa lösningen för aktuell situation. Det kan röra sig om upplägg i en rekryteringsprocess till att skräddarsy ett utbildningsprogram för en individ.

Happy

Vi väljer att ha kul på jobbet och prioriterar därför aktiviteter som gör att vi har roligt.

Vi tror på att bygga en arbetsplats som kommer med en stor portion frihet där mycket ansvar ligger på individen att ge både sig själv samt sina kollegor förutsättningar att må bra, trivas och prestera.