Philip Hinas produktspecialist på Husqvarna

feb 18, 2020

Philip Hinas har läst industriell ekonomi och produktionsledning på Jönköpings Universitet och jobbar som Tech Talents konsult i rollen som junior produktspecialist på Husqvarna. Philip driver utvecklingsprojekt för framtida produkter och ansvarar bland annat för häcksaxar och backpackblåsare som säljs globalt.

”Rollen som produktspecialist är mycket bred och kombinerar det tekniska med det affärsmässiga. Jag jobbar tätt med utvecklingsavdelningen och konstruktörerna för att framställa kravspecifikationer och ser till att produkterna blir så bra som möjligt. Jag skulle säga att jag representerar kundernas röst för att skapa produkter som möter kundernas behov.”

Philip tycker det bästa med rollen är att vara inblandad i de viktiga besluten och att hela tiden tänka framåt, på nya produkter. Philip menar att det är givande att se saker ur ett kundperspektiv.

”När man går till en affär och ser en färdig produkt förstår man inte hur mycket tid det ligger bakom att få produkten färdig och ut till försäljning.”

Philip lyfter kollegorna på Husqvarna som en stark anledning till att han trivs så bra. Företaget har bra struktur och allt är professionellt men samtidigt nära mellan avdelningarna. Kollegorna är lättsamma, sociala och hjälpsamma över gränserna. På Husqvarna har Philip dessutom fått goda möjligheter till personlig utveckling vilket är viktigt för honom.

”Jag har utvecklats massor av att det är jag som sitter på det yttersta ansvaret för produkterna, om projekten inte uppnår produktens kravspecifikationen är det delvis mitt ansvar. Jag träffar många kunder och avdelningar och utvecklar hela tiden sociala-, marknadsmässiga- och tekniska färdigheter.”

Philip Hinas valde Tech Talents som arbetsgivare för att han upplevde att processen hade stort fokus på honom som konsult och individ.

”Vid uppdragsletandet upplevde jag att Tech Talents ville mig mitt bästa och det var jag och mina intressen som prioriterades. Mitt intryck av Tech Talents var att det är ett mindre konsultbolag som kan ta hand om sina konsulter väldigt bra. Tech Talents satsar mycket på samhörighet, gemenskap och personlig utveckling. Jag som konsult är inte bara en i mängden vilket jag föreställer mig är risken i ett större bolag. Jag uppskattar täta personliga möten där vi diskuterar min personliga utveckling.”

Philip menar vidare att Tech Talents breda nätverk hjälpte honom som nyutexaminerad att komma i kontakt med rätt företag.

”Det är ganska svårt att komma i kontakt med rätt avdelning och rätt person när man söker jobb. Dessutom finns det en stor spridning bland ingenjörsyrkena att det är svårt att hitta rätt men tack vare Tech Talents nära kontakt med konsult och kund hjälper ni verkligen till att pricka rätt.”

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala Tech Talents kontor om du vill veta mer om oss, boka intervju eller är intresserad av våra tjänster.