Tech Talents hjälper Axis Communication med rekrytering

feb 14, 2024

Efter en lyckad rekryteringsprocess startade Leo i september i rollen som Bring Up Engineer hos vår kund Axis Communication i Lund.
En tid efter följer vi upp hur det har gått, och ställer ett par frågor till Leo:

Vad har du för bakgrund?
Jag läste först ett år på KTH Design och produktframtagning, men kände inte riktigt att det var min grej. Valde i stället att flytta till Lund och började plugga civilingenjörsutbildningen inom medicin och teknik på LTH där jag innehar en master. I den utbildningen var det mycket fokus på data och bildanalys, maskininlärning. Det var spännande och väldigt lärorikt.

Berätta om din roll som Bring Up Engineer hos Axis:
Ska försöka förtydliga vad jag gör här som kanske inte är helt tydligt för en utomstående, men jag tar produkter ifrån utvecklingen och förbereder våra produktionsmaskiner för dem i korta drag. Det innefattar många tekniska delar i min roll. Jag sitter med programmering och konfigurering av sekvenser för maskinerna, men även mycket logistikplanering och andra delar i våra olika projekt. Rollen innebär även mycket koordinering mellan våra olika avdelningar, det mesta som är produktspecifikt har jag kontakt med. Vi är mellanhanden mellan produkt och produktionsmaskinerna, det innebär att vi sitter och synkar mellan projektgruppen som utvecklar själva produkten, men även med dem som bygger maskinerna. Samt sajterna som producerar enheterna. En slags treudd, själva linjeverksamheten, utveckling av kameror och utveckling av maskiner.

Vad var det som lockade med tjänsten?
Att det är en otroligt blandad roll, dels väldigt teknisk men även kommunikativ och det är mycket interaktion med andra personer inom andra avdelningar. Man behöver ha många bollar i luften och kunna hantera många parallella projekt samtidigt, vilket är både lärorikt och kul. Det gäller verkligen att planera sin tid för de olika projekten.

Hur har första tiden varit tycker du?
Den har varit bra, en väldigt smidig on-boarding process, dem är duktiga på att ta hand om oss som kommer in som nya här! Trevliga kollegor, finns alltid någon att fråga om man behöver, och många unga människor vilket är extra kul för man har mycket gemensamt.

Hur upplevde du rekryteringsprocessen via Tech Talents?
Smidig och bra måste jag säga, att det var så pass mycket kontakt under processens gång uppskattade jag. Ni var ganska snabba och proaktiva och hörde av er när denna möjlighet dök upp. Och jag fick ge en tydlig och samlad bild av vem jag var och hade gjort, men också vad jag ville göra framåt. Kändes som ni lyssnade in det på ett bra sätt. Och kunde presentera olika möjligheter utifrån min profil.

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala Tech Talents kontor om du vill veta mer om oss, boka intervju eller är intresserad av våra tjänster.