Rekryterat QA/Production Engineer till Bitcraze

jun 18, 2024

Efter en lyckad rekryteringsprocess startade Tove Rumar under våren som QA/Production Engineer hos vår rekryteringskund Bitcraze. Så här en tid efter följer vi upp hur det har gått, och ställer ett par frågor till Tove.

Vad har du för bakgrund?

Min utbildningsbakgrund är en ingenjörsutbildning i Datateknik från Malmö
Universitet. Både under och efter utbildningen har jag arbetat med utveckling av mjukvara för inbyggda system, med fokus på kommunikationsprotokoll på U-Blox i Malmö. På U-Blox arbetade jag även med test och mjukvarukvalitet och fann stor glädje i detta!

Berätta om din roll som QA/Production Engineer på Bitcraze

Bitcraze utvecklar små drönare för utbildning och forskning. Mjukvaran är open source och stort fokus ligger på att vara en aktiv deltagare i fältet ”aerial robitics”. Jag arbetar delvis som produktions- och kvalitetsansvarig samt delvis som mjukvaruutvecklare. Min roll ligger i att sätta upp och underhålla vår produktion på olika platser i världen samt se till att produkterna håller hög kvalitet när de landar i kundens händer. Som utvecklare jobbar jag med allt från support och nyutveckling till att åtgärda buggar.

När jag fick höra om Bitcraze kände jag direkt att detta var något jag var superintresserad av. Att jobba på ett mindre företag där man får göra många olika saker har alltid intresserat mig. I princip allt med Bitcraze tilltalade mig, från arbetssätt och kollegor till produkterna! Det kändes som handen i handsken.

Hur upplevde du rekryteringsprocessen via Tech Talents?

Jag har en väldigt positiv erfarenhet av processen! Jag upplevde att det fanns en öppenhet kring hela processen där jag kunde vara tydlig med vem jag är och vad jag vill ha i en arbetsgivare. Detta matchades mycket bra mot Bitcrazes önskemål och jag tyckte att jag fick en tydlig bild av uppdraget. Det var en mycket positiv upplevelse!

Stor tack för förtroendet Bitcraze och fortsatt stort lycka till Tove

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala Tech Talents kontor om du vill veta mer om oss, boka intervju eller är intresserad av våra tjänster.